XVIII plebiscyt

KAPITUŁA PLEBISCYTU
Przewodniczący kapituły Henryk Kozik (przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego), Leszek Gierlach (przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Brzozowie), Magdalena Pilawska (naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzozowie), Sebastian Czech (Starostwo Powiatowe w Brzozowie), Marek Szerszeń (Starostwo Powiatowe w Brzozowie), Bronisław Przyczynek (PZ LZS w Brzozowie), Zofia Czech (PZ LZS w Brzozowie), Henryk Dąbrowiecki (PZ LZS w Brzozowie), Tadeusz Więcek (prezes Nowego Podkarpacia), Bogdan Hućko (dziennikarz Nowego Podkarpacia).


REGULAMIN XVIII PLEBISCYTU NA NAJPOPULARNIEJSZYCH SPORTOWCÓW POWIATU BRZOZOWSKIEGO W 2017 ROKU
1. Wybiera się pięciu najpopularniejszych sportowców powiatu brzozowskiego z 32 nominowanych kandydatur.
2. Wybierani sportowcy reprezentują kluby, stowarzyszenia, związki sportowe i amatorskie zespoły, działające na terenie powiatu brzozowskiego, bądź pochodzą z terenu powiatu.
3. Głosowanie odbywa się na oryginalnych kuponach zamieszczanych w „Nowym Podkarpaciu” i za pomocą sms-ów.
4. Organizatorzy przedstawią listę sportowców w 2017 roku, spośród których wybieramy najpopularniejszych.
5. Ważne kupony winny zawierać 5 różnych nazwisk sportowców.
6. Sportowcy umieszczeni na kuponach w kolejności od 1-5 otrzymują następujące pkt.: 1. miejsce - 5 pkt., 2. - 4 pkt., 3. -3 pkt., 4. - 2 pkt., 5. -1 pkt.
7. Kupony prosimy przesłać na adres Nowego Podkarpacia, 38-400 Krosno, ul. Słowackiego 6 z dopiskiem „Plebiscyt Brzozowski”.
8. Głosowanie odbywa się również za pomocą sms-ów.
9. Kapituła wybiera trzech najlepszych zawodników spośród nominowanych, a także trenera roku, trenera wychowawcę młodzieży, najlepszą drużynę, zasłużonego trenera starszego pokolenia i talent roku.
10. Sportowcy, którzy po podsumowaniu wszystkich ważnych kuponów i z głosowania sms-ami zajmą pierwsze 5 miejsc, zostaną uhonorowani pucharami, a wszyscy dyplomami. W miarę posiadanych środków organizatorzy przekażą nagrody rzeczowe.
11. Również trzech najlepszych sportowców wybranych z nominowanych przez kapitułę otrzyma puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe, jak również trenerzy i trener wychowawca młodzieży i zespół roku.
12. Zakończenie XVIII plebiscytu przewidziane jest w marcu 2018 roku. Organizatorzy powiadomią zainteresowanych.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ostatecznej interpretacji regulaminu na najpopularniejszego sportowca powiatu brzozowskiego.