Starostwo Powiatowe w Brzozowie

  • Wysoki kontrast
  • Zwiększ czcionkę
  • Domyślny rozmiar
  • Zmniejsz czcionkę

XXI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Email Drukuj PDF

Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 22 lipca 2016 roku (piątek) o godz. 13-tej odbędzie się:

XXI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie
przy ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Ocena działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego
Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2016 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2016-2022.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik

Święto brzozowskich policjantów

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na uczestników warsztatów w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na uczestników warsztatów w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce

W Centrum będą działać następujące warsztaty :
1) rękodzielniczo-rzemieślniczy 2) remontowo - porządkowy

Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Kto może uczestniczyć w zajęciach Centrum?
Do udziału w Centrum zapraszamy niezatrudnionych mieszkańców Powiatu Brzozowskiego w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat) m.in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, które znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym oraz społecznym, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Najzdolniejsza młodzież nagrodzona przez starostę

Email Drukuj PDF

Dzieci Gór i Dolin - Niebocko 2016

Email Drukuj PDF

MASZ SZANSĘ ZDOBYĆ UPRAGNIONE WYKSZTAŁCENIE

Email Drukuj PDF

LOGO FUNDACJI STANISŁAWY BIEŃCZAKIII edycja „Agrafki Agory” - Lokalnego Konkursu Stypendialnego organizowanego przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak „Agrafka Agory” - Lokalny Konkurs Stypendialny jako partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory realizowany jest w roku akademickim 2016/2017 przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak. To już III edycja Konkursu w naszej Fundacji.
Głównymi celami „Agrafki Agory” są: pomoc osobom młodym, zdolnym, pochodzącym z rodzin ubogich w podjęciu i kontynuowaniu nauki na studiach wyższych, rozwój zainteresowań i talentów, a także wzrost zaangażowania społecznego wśród studentów. Konkurs stypendialny służy także rozwojowi idei stypendiów w Polsce.

XX sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Email Drukuj PDF

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU

Absolutorium udzielono jednogłośnie
Głosowanie nad absolutorium dla działalności Zarządu Powiatu w Brzozowie w 2015 r. było najważniejszym punktem obrad XX sesji Rady Powiatu. Radni obradowali 22 czerwca br. pod przewodnictwem Henryka Kozika. Po przyjęciu porządku Rada wysłuchała sprawozdań z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji oraz działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Rozpatrzyła też sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za ubiegły rok. Następnie, po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej, przedstawionej przez jej przewodniczącego Mieczysława Barcia, jak również opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Kozik, radni jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2015.

Strona 1 z 11

STAROSTWO POWIATOWE W BRZOZOWIE
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
tel. 13/ 43 426 45
fax. 13/ 43 426 45
e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

STAROSTWO POWIATOWE W BRZOZOWIE
ul. 3-Maja 51, 36-200 Brzozów
tel. 13/ 43 410 74
fax. 13/ 43 410 74
e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl