Starostwo Powiatowe w Brzozowie

  • Wysoki kontrast
  • Zwiększ czcionkę
  • Domyślny rozmiar
  • Zmniejsz czcionkę

Dni otwarte w brzozowskich szkołach ponadgimnazjalnych

Email Drukuj PDF

V edycja stypendiów akademickich

Email Drukuj PDF

Maturzysto!
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje V edycję stypendiów akademickich. W roku akademickim 2016/2017 Fundacja zamierza przyznać 600 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 500zł.

Jeśli:
- zdałeś egzamin maturalny w 2015 lub 2016 roku,
- w roku akademickim 2016/2017 po raz pierwszy podejmujesz studia,
- mieszkasz na wsi lub w mieście poniżej 30 000 mieszkańców,
- średni miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie w 2015 roku nie przekroczył 1110 zł, zapoznaj się z Regulaminem Fundacji i zarejestruj się na naszej stronie.

Rekrutacja trwa od 11 lipca do 7 września 2016r. (do godz. 16:00). Cała operacja rekrutacji stypendystów odbywa się przez Internet!

Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie www.fejj.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować na styp.1rok [at] fejj.pl
Nasz Fanpage na Facebook'u: www.facebook.com/FEimJJ

O współpracy z organizacjami pozarządowymi

Email Drukuj PDF

Piotr Tasz – Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w BrzozowieXIX sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2015 r. było głównym tematem sesji, która odbyła się 15 kwietnia br. Przedstawił je Piotr Tasz – Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Brzozowie. - Program współpracy powiatu brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 został uchwalony przez Radę Powiatu w Brzozowie w dniu 28 października 2014 roku. Na jego realizację przeznaczono kwotę 77 tys. zł. 9 stycznia 2015 r. Zarząd Powiatu ustalił zadania priorytetowe przeznaczone do realizacji przez organizacje pozarządowe, poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert. Były to zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, gdzie przewidziano dotację budżetu powiatu brzozowskiego w kwocie 20 tys. zł, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki z dotacją w łącznej kwocie 27 tys. zł oraz z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego gdzie przewidziano łączną kwotę dotacji w wysokości 30 tys. zł. Nabór wniosków zakończył się 2 lutego 2015 r., a łącznie zostało złożonych 30 ofert. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokonała Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Brzozowie, która stworzyła listę rankingową wg. ilości punktów uzyskanych jako średnia arytmetyczna ilości punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji. Zarząd Powiatu w Brzozowie dokonał podziału środków finansowych w ramach otwartego konkursu – poinformował radnych Naczelnik P. Tasz.

Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego

Email Drukuj PDF
OBÓZ HARCERSKI

INFORMACJA

Email Drukuj PDF

Starosta Brzozowski informuje, że

Przetargi na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako niezabudowane działki nr nr: 251, 252, 261, 263, 269, 738, 743, 3504, 212, 274, 3012 oraz działka nr 277, zabudowana budynkiem mieszkalno- gospodarczym, drewnianym, położonych na terenie jednostki ewidencyjnej Jasienica Rosielna, obręb Blizne, objętych Księgą wieczystą Nr KS1B /00064934/6, które odbyły się w dniu 4 kwietnia 2016 roku zakończyły się wynikiem negatywnym. W wyznaczonym terminie nikt nie dokonał wpłaty wadium oraz nie przystąpił do przetargów.

Rocznicowe uroczystości Katyńsko-Smoleńskie w Brzozowie,

Email Drukuj PDF

Pomnik Katyńsko-Smoleński przy Kolegiacie BrzozowskiejW hołdzie tragicznie zmarłym
Obchody szóstej rocznicy katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia, tak w naszym powiecie, jak i w całym kraju ponownie uczczono pamięć oficerów bestialsko pomordowanych w Katyniu oraz ofiar lotniczej katastrofy pod Smoleńskiem.

Sześć lat temu, 96 - osobowa delegacja najważniejszych osób w naszym państwie, na czele z Prezydentem Lechem Kaczyńskim, samolotem TU 154M, zmierzała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Niestety nigdy tam nie dotarli. Samolot rozbił się pod Smoleńskiem. Nikt z pasażerów nie przeżył.

Edward Mróz - Artysta i społecznik

Email Drukuj PDF

Strona 1 z 9

STAROSTWO POWIATOWE W BRZOZOWIE
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
tel. 13/ 43 426 45
fax. 13/ 43 426 45
e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

STAROSTWO POWIATOWE W BRZOZOWIE
ul. 3-Maja 51, 36-200 Brzozów
tel. 13/ 43 410 74
fax. 13/ 43 410 74
e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl