Starostwo Powiatowe w Brzozowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Targi edukacyjne

Email Drukuj PDF

IV Sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Email Drukuj PDF

sesja_styczen2015aNie tylko o Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Radni powiatowi pod przewodnictwem Henryka Kozika, 21 stycznia br., zebrali się na IV sesji Rady Powiatu w Brzozowie.
Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i wysłuchaniu sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków oraz działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 r., które zaprezentował Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich Jerzy Szubra. Przypomniał on podstawowe informacje dotyczące Komisji, która w powiecie brzozowskim została powołana Zarządzeniem Starosty Brzozowskiego na obecną trzyletnią kadencję. W skład Komisji wchodzą: Starosta Brzozowski - Przewodniczący Komisji, po dwóch przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie i Rady Powiatu, po jednym przedstawicielu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie i Starostwa Powiatowego w Brzozowie. W pracach Komisji uczestniczą również przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Brzozowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzozowie oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzozowie.

Młodzież poznawała oferty wyższych uczelni

Email Drukuj PDF

targi_uczelni2015Dziesięć uczelni wyższych zaprezentowało dydaktyczną ofertę podczas kolejnej edycji Podkarpackich Spotkań Edukacyjnych Brzozów 2015, zorganizowanych 21 stycznia bieżącego roku przez krośnieńską firmę TETRIX przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Brzozowie i I Liceum Ogólnokształcącym, pod honorowym patronatem Starosty Brzozowskiego – Zygmunta Błaża.

Obrady Brzozowskiego Konwentu Samorządowego

Email Drukuj PDF

konwent_2015Wyborem nowego przewodniczącego rozpoczęły się obrady Brzozowskiego Konwentu Samorządowego, które miały miejsce 15 stycznia br. To pierwsze posiedzenie Konwentu w nowej rzeczywistości samorządowej. Na początku członkowie konwentu dokonali wyboru przewodniczącego, którym jednogłośnie został Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski. Następnie Józef Kołodziej – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie zapoznał przedstawicieli gmin powiatu brzozowskiego z aktualnymi w 2015 roku formami aktywizacji osób bezrobotnych oraz możliwościami podnoszenia kwalifikacji osób czynnych zawodowo.

VII edycja Programu grantowego „Patriotyzm Jutra”

Email Drukuj PDF

Muzeum Historii Polski ogłasza VII edycję ogólnopolskiego Programu „Patriotyzm Jutra”.

O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy na ten cel 2 mln zł. Zgłoszenia będą przyjmowane od 2 stycznia do 2 lutego 2015 r.

Więcej informacji o programie.

Równać szanse

Email Drukuj PDF

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2015”. O dotacje do 40 tysięcy złotych na projekty trwające 15 miesięcy mogą się ubiegać organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji.

Działania realizowane w ramach projektu powinny być adresowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (13-19 lat) z miast do 20 tysięcy mieszkańców i wsi. Realizacja projektów w ramach programu „Równać Szanse” zwiększy szanse młodzieży na udany start w dorosłe życie, będzie okazją dla wykonujących je organizacji pozarządowych do zdobycia cennych doświadczeń i umiejętności, a tym samym bodźcem do rozwoju całego środowiska.

Szczegółowe informacje o programie udzielane są pod numerem telefonu: 22 826 10 16 oraz opublikowane na stronie www.rownacszanse.pl.

Z A W I A D O M I E N I E

Email Drukuj PDF

Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 21 stycznia 2015 roku (środa) o godz. 13-tej odbędzie się:

IV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie
przy ul. 3 Maja 51.


Porządek obrad:

Strona 1 z 8

STAROSTWO POWIATOWE W BRZOZOWIE
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
tel. 13/ 43 426 45
fax. 13/ 43 426 45
e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

STAROSTWO POWIATOWE W BRZOZOWIE
ul. 3-Maja 51, 36-200 Brzozów
tel. 13/ 43 410 74
fax. 13/ 43 410 74
e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl